NISSAN INTRODUCERAR FÖRARLÖST BOGSERSYSTEM VID OPPAMA-FABRIKEN

8.12.2016 – Nissan Motor Co., Ltd. meddelade att man introducerar ett intelligent, helautomatiserat system för bogsering av bilar (IVT, Intelligent Vehicle Towing) vid företagets Oppama-fabrik. 

Nissan har arbetat intensivt med att utveckla relationen mellan människor, bilar och samhälle inom företagets vision om Intelligent Mobilitet, ett vägledande ramverk för hur bilar ska framföras, drivas och integereras i samhället. Detta nya projekt, som använder sig av mappnings- och kommunikationsteknologier för att sammanlänka en intelligent och 100% eldriven bil till infrastruktuen, är ett steg mot att förverkliga Nissan Intelligent Integration.

Om teknologin

IVT-systemet använder en modifierad Nissan LEAF för att automatiskt bogsera vagnar med leveransklara bilar mellan fastställda pålastnings- och avlastningsstationer på fabriken.

 

I motsats till traditionella, automatiska system för transport av bilar som ofta kräver järnvägsspår eller utnyttjande av magnetiska band, behöver det här systemet ingen speciell infrastruktur för att fungera. Den bogserande bilen är utrustad med en uppsättning kameror och laserscannrar, som detekterar filmarkeringar, trottoarkanter och eventuella hinder eller faror runt om bilen. Genom att jämföra denna information med kartdata, kan den bogserande bilen beräkna sin egen position och räkna ut rutten till destinationen på egen hand. Den bogserande bilen kör inom den högsta hastighet som är tillåten på fabriksområdet. Bilen stannar automatiskt om den detekterar ett hinder eller en fara framför sig och kör vidare först när den bestämt att inga hinder längre finns på vägen.

Den rutt som den bogserande bilen ska köra kan enkelt ändras för att anpassas efter produktionsprocessen eller om bilarna ska transporteras en annan väg. Alla förarlösa bogserande bilar är uppkopplade till ett centralt kontrollsystem, som övervakar bilens position, hastighet samt batteri- och driftstatus. När två förarlösa bogserande bilar möts i en vägkorsning bestämmer kontrollsystemets algoritm vilken av bilarna som har företräde och i en nödsituation kan systemet stoppa bilarna via fjärrstyrning.  

Bakgrunden till utvecklingsprojektet

Det befintliga logistiksystemet vid Oppama-fabriken kräver att leveransklara bilar transporteras av ett antal förare från slutet av produktionslinjen till en speciell kaj på anläggningen, där bilarna sedan lastas på fartyg. Med införandet av IVT kan Nissan effektivisera produktionen.

Sedan systemet började provköras för ett år sedan har mer än 1 600 testkörningar genomförts på fabriken. Tack vare informationen som erhållits via testerna har systemet utvecklats, så att det kan utnyttjas utan några säkerhetsrisker inom fabriksområdet. Ett säkerhetssystem och ett felsäkerhetssystem har utvecklats för att hantera eventuella risker eller oväntade händelser som IVT-systemet kan utsättas för när det är självgående, som till exempel dåligt väder och dåliga ljusförhållanden. Nissan kommer att fortsätta testa systemet på Oppama-fabriken och överväger möjligheten att implementera systemet på andra tillverkningsanläggningar i Japan och i andra delar av världen.

Nissan har utvecklat självstyrande teknologier under flera decennier. I augusti lanserade företaget ProPILOT, en prisbelönt teknologi av självkörande bilar för enfilskörning på motorväg. IVT är ännu ett bevis på Nissans helhetssyn på mobilitet och visar att fördelarna med självkörande teknologi kan utvecklas och utnyttjas till men än bara personligt bruk.

Den information och kunskap som vi skaffat oss under detta projekt, kommer att hjälpa oss att hitta bredare användningsområden för självkörande teknologier och skapa nya lösningar för våra kunder och vår omvärld.