NISSAN SÄNKER KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED 22,4%

  • Hållbarhetsredovisningen lyfter fram ökad användning av förnybar energi, mer återvunnet material i nya modeller och ökad användning av elbilar 
  • Nissan är det mest framgångsrika bilföretaget när det gäller hållbarhetsfrågor enligt undersökningar gjorda av Carbon Disclosure Project 

Nissan Motor Co., Ltd. har publicerat sin senaste Hållbarhetsredovisning, som visar att det globala bilföretagets koldioxidutsläpp (CO2) har sjunkit med 22,4% under det senaste decenniet. 

Nissans framgångsrika åtgärder för att minska utsläppen genom att tillverka och marknadsföra utsläppsfria bilar och spara energi i fabrikerna, har gjort företaget till det mest framgångsrika bilföretaget enligt undersökningar gjorda av Carbon Disclosure Project, som arbetar med tusentals företag för att hitta lösningar kring problemen med klimatförändringar.

 

Hitoshi Kawaguchi, Nissan Chief Sustainability Officer, gav följande kommentar: "Vi har som målsättning att vara framgångsrika på flera miljöområden utöver att erbjuda 100% eldrivna bilar. Vi ska bli ännu bättre när det gäller energi- och resursmångfald, effektivitet och återvinning under innevarande år, som en del av Nissans Green Program. Detta speglar det fortlöpande arbetet som utförs av alla Nissans medarbetare och partners, i linje med företagets."

Förbättringar i hållbarhet är resultat av initiativ såsom Nissan Energy Saving Collaboration (NESCO), som mäter energiförluster i Nissans fabriksanläggningar. Förra året skapade företaget också ett nytt team – Resource NESCO – med mandat att förbättra vattenanvändningen och öka användningen av återvunnet material med 25% för nylanserade modeller under räkenskapsåret 2016. 

Det har gjorts allt snabbare framsteg när det gäller hållbarhet på Nissan tack vare framgångarna med Nissans Green Program, som lanserades 2002. Den allra senaste versionen, NGP2016, har satt ambitiösa mål att minska Nissans miljöpåverkan och resursförbrukning 2016.  

Minimering av koldioxidavtryck 

Den senaste Hållbarhetsredovisningen visade att CO2-minskningen på Nissans anläggningar låg på en nivå som var 22,4% bättre jämfört med nivåerna under räkenskapsåret 2005. 

Nissans åtgärder för att minska utsläppen består av bland annat följande: 

  • Nissan UK har installerat 19 000 solpaneler och tio vindkraftverk vid Sunderland-fabriken. Tillsammans genererar de tillräckligt med energi för att producera mer än 31 000 bilar varje år.  Energin som levereras från solpanelerna och vindkraftverken svarar för 7% av fabrikens total energiförbrukning.
  • Nissan Mexicos användning av förnybara energikällor, bland annat vindkraftsenergi och biomassa, svarar för 50% av den energi som förbrukats på Aguascalientes-fabriken sedan 2013. 
  • För att öka användningen av ren energi i Japan med 8% till 16% har Nissan bland annat utvecklat nya metoder, som förbättrat energiförsörjningen på fabriker som kräver stora mängder elektricitet, bland annat Technical Center, Tochigi Plant, Oppama Plant, Yokohama Plant och Zama Operation Center.

Arbetet med att minska energiförbrukningen och utsläppen vid fabrikerna, har skett samtidigt som man fortsatt arbetet med att utveckla utsläppsfria bilar. 

Nissan tillhörde de första biltillverkarna som tog världens miljöproblem och förväntningarna hos nästa generation av kunder, på största allvar genom lanseringen av LEAF, världens mest sålda elbil. 

Utsläppsfria bilar allt vanligare   

Mer än 200 000 Nissan LEAF har sålts sedan bilmodellen lanserades. Företaget har också ökat kundernas intresse för utsläppsfria bilar med initiativ såsom:  

  • "No Charge to Charge” är en kampanj i USA som ger fri laddning på laddningsstationer under två år för kunder som köper eller leasar en ny LEAF. Kampanjen har nu introducerats i 15 städer, bland annat San Francisco, Los Angeles, Seattle och Portland.
  • I Europa har Nissan inlett ett samarbete med Eaton, världsledande inom energistyrning, för att säkerställa att batterierna som ger energi till elbilar, bidrar till att mildra påverkan av klimatförändringar långt efter bilens livslängd. Detta sker genom att man skapar kommersiellt fungerande centra för energilagring och kontroll, där Nissans litiumjon-batterier får ett hållbart andra liv efter att de förbrukats för användning i bilar. 
  • Nissan har inlett ett samarbete med Enel, Europas näst största energiföretag, för att utveckla ett innovativt Vehicle 2 Grid-system som gör att bilägare och energianvändare kan använda bilen som individuellt "energicentra" där elektricitet kan användas, lagras och återföras till elnätet.
  • Elektricitet som lagrats i LEAFs effektiva litiumjon-batterier kan överföras säkert och bekvämt till ett hushåll via LEAF till hushållets energisystem.
  • Under räkenskapsåret 2015 installerades 1 119 laddningsstationer på  olika platser i Japan av Nissan för att öka användningen av elbilar vid pendling. 

Nissan strävar efter att bli bättre inom fyra viktiga områden: ökad användning av utsläppsfria bilar, ökad användning av bränsleeffektiva bilar, minimering av företagets koldioxidavtryck och minimerad användning av naturens resurser.

Hållbarhetsredovisningen ger detaljerad information om resultaten av Nissans åtta hållbarhetsstrategier, som omfattar miljö, säkerhet, filantropisk verksamhet, kvalitet, värdekedja, anställda, ekonomiska bidrag, bolagsstyrning och intern kontroll. 

För kommentarer från CEO Carlos Ghosn om Hållbarhetsredovisningen

För komplett Hållbarhetsredovisning, 2016