NISSAN RAPPORTERAR EN NETTOINTÄKT PÅ 237 MILJARDER YEN FÖR FÖRSTA SEX MÅNADERNA AV BUDGETÅRET 2014

11.11.2014

 

Resultatet för sex månader till och med 30 september 2014 (TSE rapportbas - China JV eget kapital bas)* 

Första halvåret FY2014 

(Apr -sept 2014) 

Y-O-Y 

Nettointäkt

¥5,14 biljoner

($49,95 miljard/€37,04 miljard)

+8,2%

Rörelseresultat

¥261,9 miljarder

($2,54 miljard/€1,89 miljard)

+18,0%

Rörelsevinst

¥328,2 miljarder

($3,19 miljard/€2,36 miljard)

+41,9%

Nettointäkt

¥237,0 miljarder

($2,30 miljard/€1,71 miljard)

+24,9%

Baserat på genomsnittliga växelkursen för JPY 103.0/USD och JPY 138.9/EUR

Nissan Motor Co., Ltd. presenterade idag det ekonomiska resultatet för de senaste sex månaderna, till och med 30 september 2014.

Trots en instabil ekonomi på flera marknader kunde Nissan dra nytta av en stark efterfrågan på nya produkter, ökad försäljning på den viktiga nordamerikanska marknaden och en fördelaktig växelkurs för den japanska yenen gentemot den amerikanska dollarn.

Rörelsevinsten steg till 261,9 miljarder yen för de första sex månaderna av budgetåret 2014, vilket representerar 5,1%  vinstmarginal på nettointäkterna, som ökade med 8,2% till 5,14 biljoner yen för perioden. 

"Nissan har på ett framgångsrikt sätt tacklat de tuffa utmaningarna på marknaderna under de första sex månaderna av verksamhetsåret och levererat stabila intäkter och en god lönsamhet samtidigt som vi glädjer oss åt en stark efterfrågan på våra senaste modeller", säger Carlos Ghosn, president and chief executive officer.

"Nissan ligger mycket bra till för att leverera en ledande nettointäkt för hela budgetåret tack vare vår fortsatta produktoffensiv, vår ekonomiska disciplin och synergieffekterna från vår Alliance-strategi."

Baserat på vårt proformaresultat, som även omfattar affärsutvecklingen för Nissans verksamhet i Kina, ökade nettointäkterna för de första sex månaderna av FY14 till 5,64 biljoner yen, en ökning med 8,2% på årsbasis. Rörelseresultatet steg med 25,7% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 332,6 miljarder yen, vilket motsvarade en vinstmarginal på 5,9%. 

Det förbättrade resultatet är en följd av den starka försäljningen i Nordamerika och tecken på en stabilisering av situationen på marknaderna i västra Europa. Detta motverkas av en avtagande efterfrågan i Japan och fortsatt instabilitet i Ryssland och övriga tillväxtmarknader. Ökad efterfrågan på prisbelönta produkter såsom Qashqai, Rogue och X-Trail, som alla tillhör Common Module Family som utvecklats inom Renault-Nissan Alliance, bidrog till det positiva resultatet. 

Under de första sex månaderna av budgetåret 2014 sålde Nissan 2,58 miljoner fordon över hela världen, vilket är en ökning med 5,8% på årsbasis.

Under det första halvåret ökade Nissan också sin ledande position när det gäller nollutsläpp. Sedan lanseringen av den 1005 eldrivna LEAF har försäljningen passerat 142 000 bilar och den fortsätter att bibehålla sin ställning som den mest sålda elbilen någonsin.  Nissan förstärkte sin position när det gäller nollutsläpp inom segmentet för lätta transportbilar i och med e-NV200, som lanserades i juni. Den eldrivna transportbilen erbjuder mångsidighet och klassledande driftskostnader. 

Prognos för budgetåret 2014
Nissan ha reviderat prognoserna för hela årets försäljning med 200 000 bilar till 5,45 miljoner bilar för hela budgetåret. Även om bilförsäljningen förväntas öka ytterligare i Nordamerika, kommer detta troligen att motverkas av en ännu större minskning av försäljningen i Kina och på tillväxtmarknaderna.

Trots de förväntade volymerna behåller företaget de tidigare prognoserna för rörelseresultat och nettoresultat, vilket baseras på ökad försäljning i Nordamerika, ytterligare kostnadsbesparingar och nettointäkter av fördelaktiga valutakurser. Nettoomsättning har reviderats upp något från den tidigare prognosen som presenterades för Tokyobörsen i maj 2014. Den antagna valutakursen för helåret beräknas att bli 104 yen för en dollar och 138 yen för en euro. Enligt metoden för redovisning av eget kapital har företaget kalkylerat med följande prognos för budgetåret som slutar 31 mars 2015:

Framtidsutsikter för Nissan budgetåret 2014 - TSE rapportbas - Kina JV eget kapital bas 

Nettointäkt

¥10,8 biljoner

($103,85 miljard/€78,26 miljard) 

Rörelseresultat

¥535,0 miljarder

($5,14 miljard/€3,88 miljard)

Rörelsevinst

¥620,0 miljarder

($5,96 miljard/€4,49 miljard)

Nettointäkt

¥405,0 miljarder

($3,89 miljard/€2,93 miljard)

Beräknad på växelkursen JPY 104/1 USD och JPY 138/1 EUR

*Sedan början av budgetåret 2013 har Nissan rapporterat siffor som beräknats enligt metoden för redovisning av eget kapital när det gäller joint venture-samarbetet med Dongfeng i Kina. Även om rapporten om nettointäkten förblir oförändrad enligt den här beräkningsmetoden, ingår inte längre Dongfeng-Nissans resultat av intäkter och rörelsevinst i intäkterna för eget kapital-redovisningen.