NISSAN RANKAT SOM ETT AV VÄRLDENS BÄSTA VARUMÄRKEN 2014

  • Nissan klättrar 2014 upp till plats 56 i Interbrands undersökning, från plats 65 2013.
  • Nissans varumärke stiger med 23% i värde till 7 623 miljarder USD.

Nissan har av det ledande analysföretaget Interbrand rankats som ett att världens mest värdefulla varumärken 2014. I en undersökning av världens bästa varumärken, som publicerades idag av Interbrand, klättrade Nissan upp från plats 65 år 2013 till plats 56 i år. I undersökningen anförde Nissan-ägare bland annat finansiell styrka, produktportfölj och ledande position inom eldrivna bilar som några av varumärkets starka sidor. Värdet av varumärket Nissan uppskattades till 7 623 miljarder USD, en ökning från förra året med nära 6,2 miljarder dollar.

I juni utsågs dessutom Nissan till ett av världens grönaste varumärken i Interbrands rapport "Best Global Green Brands 2014". Nissan klättrade upp ett steg till plats 4 framför allt tack vare Nissan LEAF, världens mest sålda 100% eldrivna bil, som gjort företaget till världsledande när det gäller mobilitet med noll utsläpp under färd.

"Varumärkets styrka är en viktig indikator på tillståndet för Nissans affärsverksamhet och en av de största drivkrafterna bakom företagets tillväxt", säger Roel de Vries, Nissan Corporate Vice President och chef för Marketing and Brand Strategy. "Vi är glada över att kunna notera en ökning på 23 procent när det gäller varumärkets värde från föregående år - nästan en fördubbling av varumärkets värde sedan Nissan noterades på listan första gången  2011. Vi är naturligtvis också stolta över att vara det varumärke som förbättrade sin position mest av alla i undersökningen."

Undersökningen "Best Global Brands" är Interbrands årliga rapport om världens mest värdefulla varumärken. Interbrand tittar på de aktuella investeringarna och på hanteringen av varumärket som en affärsmässig tillgång för företaget och tar hänsyn till varumärkets betydelse för avslut i köpprocessen liksom till varumärkets styrka.

Undersökningen framhöll också att Nissans senaste lanseringar av QASHQAI, MURANO och ROUGE är exempel på varumärkets positionering som "Innovation and Excitement for Everyone". Företagets ledarskap inom eldrivna bilar och investering i framtida mobilitet, såsom självstyrande fordon och bränslecellteknologi, värdesattes eftersom det är innovationer som möter kundernas kommande behov på en snabbt föränderlig bilmarknad.

För mer information om Interbrands "Best Global Brand Study 2014", gå in på:http://www.bestglobalbrands.com/